สำนักเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างท่อง
  สำนักเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างท่อง