วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
จ้างเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาแบคโฮว์ สำหรับงานซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณชุมชนย่อยที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อดิน สำหรับงานซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำบริเวณชุมชนย่อยที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมป้ายและติดตั้งป้ายศูนย์บริการสาธารณสุขฯ(วัดแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยางบริสโตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อหินคลุก เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อหินคลุก สำหรับงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อดิน สำหรับซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณวัดอัมพวันและหลังที่ว่าการอำเภอป่าโมก(หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างรถแบคโฮว์และรถแทรคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง