เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
งานป้องกันฯ

   
 
   นายอุปถัมภ์ เข็มทอง
 
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 
 

นางณปกา ไชยพฤกษ์

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน