วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
11  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต) ซอยป้อมตำรวจ
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจ้ดดอกไม้ ผูกผ้า ประดับตกแต่งรถขบวนสงกรานด์ จำนวน คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าชุดนางสงกรานต์ พร้อมแต่งหน้าทำผม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7060 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9714 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ-8321 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง