เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]10
2 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]89
3 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ้ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม [ 8 เม.ย. 2565 ]94
4 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]92
5 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]92
6 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]101
7 ประกาาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.และระบบระบายน้ำ ซอยหมอสร่าง กองศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]71
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]93
9 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 พ.ย. 2559 ]97
10 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 17 มี.ค. 2559 ]82