เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 12 ก.ย. 2565 ]16
2 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 29 ส.ค. 2565 ]33
3 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ [ 3 ส.ค. 2565 ]41
4 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [ 1 ส.ค. 2565 ]60
5 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 9 พ.ค. 2565 ]124
6 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 พ.ค. 2565 ]87
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 10 มี.ค. 2565 ]109
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 7 ม.ค. 2565 ]177
9 จดหมายข่าวกองคลัง [ 7 ม.ค. 2565 ]171
10 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]207
11 รายงานผลรอบ 6 เดือน [ 7 พ.ค. 2564 ]217
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]281
13 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]187
14 สถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]194
15 สถิการให้บริการ ม.ค.64-พ.ค.64 [ 7 พ.ค. 2564 ]184
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]188
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]166
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]175
19 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ [ 3 ก.ค. 2563 ]183
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลป่าโมก [ 26 พ.ค. 2563 ]165
 
หน้า 1|2