เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้(EIT) [ 26 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]4
3 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]4
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]6
5 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ [ 22 ธ.ค. 2565 ]16
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 [ 19 ธ.ค. 2565 ]8
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 22 พ.ย. 2565 ]34
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 10 พ.ย. 2565 ]38
9 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]47
10 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลฯ [ 6 ต.ค. 2565 ]77
11 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]79
12 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 12 ก.ย. 2565 ]79
13 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 29 ส.ค. 2565 ]89
14 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ [ 3 ส.ค. 2565 ]101
15 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [ 1 ส.ค. 2565 ]127
16 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 9 พ.ค. 2565 ]167
17 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 พ.ค. 2565 ]129
18 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 10 มี.ค. 2565 ]150
19 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 7 ม.ค. 2565 ]237
20 จดหมายข่าวกองคลัง [ 7 ม.ค. 2565 ]238
 
หน้า 1|2|3