เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8 [ 30 เม.ย. 2567 ]8
2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7 [ 29 เม.ย. 2567 ]8
3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6 [ 22 มี.ค. 2567 ]11
4 ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 15 มี.ค. 2567 ]13
5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 [ 14 มี.ค. 2567 ]10
6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 [ 14 มี.ค. 2567 ]12
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 [ 6 มี.ค. 2567 ]16
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ก.พ. 2567 ]80
9 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]18
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ก.พ. 2567 ]15
11 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ก.พ. 2567 ]16
12 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 5 ก.พ. 2567 ]15
13 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 25 ธ.ค. 2566 ]19
14 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]20
15 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ย. 2566 ]61
16 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 27 ต.ค. 2566 ]72
17 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2566 ]49
18 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]49
19 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]42
20 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 19 [ 21 ก.ย. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5