เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 9 พ.ค. 2565 ]15
2 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 พ.ค. 2565 ]8
3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 10 มี.ค. 2565 ]41
4 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 7 ม.ค. 2565 ]104
5 จดหมายข่าวกองคลัง [ 7 ม.ค. 2565 ]91
6 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]140
7 รายงานผลรอบ 6 เดือน [ 7 พ.ค. 2564 ]152
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]215
9 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]130
10 สถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]132
11 สถิการให้บริการ ม.ค.64-พ.ค.64 [ 7 พ.ค. 2564 ]124
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]123
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]115
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]115
15 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ [ 3 ก.ค. 2563 ]118
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลป่าโมก [ 26 พ.ค. 2563 ]115
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 พ.ค. 2563 ]193
18 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล [ 1 พ.ค. 2563 ]130
19 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นที่ราชการออกให้ประชาชน [ 26 มี.ค. 2563 ]1394
20 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]112
 
หน้า 1|2