เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
งบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]13
2 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]36
3 รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3(เม.ย.- มิ.ย.65) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]95
4 รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2(ม.ค.-มี.ค.65) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]158
5 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]119
6 รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1(ต.ค. 64-ธ.ค.64) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]132
7 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]172