เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานวันจัดตั้งเทศบาล


เทศบาลตำบลป่าโมก จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๕  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๓  ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
เทศบาล ตามประกาศในราชกิจจนุเบกษา เล่มที่ ๕๗ หน้า ๕๔๐  ลงวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๔๘๓
2022-06-22
2022-04-25
2022-04-11
2022-01-13
2021-05-19
2021-05-14
2021-05-05
2021-04-26
2021-04-22
2019-06-20