เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 30 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลป่าโมก โดยท่านนายกสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะเกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน

ผลการจัดโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-01-18
2024-01-13
2024-01-01
2024-01-01
2023-12-22
2023-11-28
2023-11-27
2023-10-27
2023-08-30
2023-08-26