เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566


วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.

เทศบาลตำบลป่าโมก โดยท่านนายกสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก กำหนดจัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ปลัดอำเภอป่าโมก คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 100 คน โดยมีนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธี

ประธานในพิธีมอบกล้าพันธุ์ไม้ให้กับหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน / ชุมชนย่อยในเขตเทศบาล จำนวน 11 ชุมชน และปลูกต้นแคนา จำนวน 12 ต้น ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนย่อยที่ 3 ตลาดป่าโมก หมู่ที่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

2023-08-30
2023-08-26
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-18
2023-08-10
2023-08-04
2023-08-02
2023-07-25
2023-07-24