เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรยาดมสมุนไพร และน้ำมันไพล ประจำปี พ.ศ. 2566


วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลป่าโมก โดยนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรยาดมสมุนไพร และน้ำมันไพล ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ให้ในการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ครอบครัว

ผลการดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-08-30
2023-08-26
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-18
2023-08-10
2023-08-04
2023-08-02
2023-07-25
2023-07-24