เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรยาดมสมุนไพร และน้ำมันไพล ประจำปี พ.ศ. 2566


วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลป่าโมก โดยนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรยาดมสมุนไพร และน้ำมันไพล ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ให้ในการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ครอบครัว

ผลการดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-25
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22