เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4


วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำป่าโมก นำโดยนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ดำเนินการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดแจ้ง

2024-01-18
2024-01-13
2024-01-01
2024-01-01
2023-12-22
2023-11-28
2023-11-27
2023-10-27
2023-08-30
2023-08-26