เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
กองช่าง

   
 
  นายประสงค์  มะลิเสือ
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 
 
นายทัดไช  สุขประเสริฐ
 นายปราโมทย์  ชื่นนิยม นายสิงหา ชื่นนิยม
วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
นายคมกฤช  ชื่นนิยม
น.ส.สุชาดา แสงพราว  
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน