เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 9 พ.ค. 2565 ]139
22 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) [ 10 มี.ค. 2565 ]165
23 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 7 ม.ค. 2565 ]259
24 จดหมายข่าวกองคลัง [ 7 ม.ค. 2565 ]258
25 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]291
26 รายงานผลรอบ 6 เดือน [ 7 พ.ค. 2564 ]301
27 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]361
28 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]267
29 สถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]277
30 สถิการให้บริการ ม.ค.64-พ.ค.64 [ 7 พ.ค. 2564 ]265
31 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]272
32 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]209
33 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 26 ส.ค. 2563 ]256
34 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ [ 3 ก.ค. 2563 ]262
35 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลป่าโมก [ 26 พ.ค. 2563 ]214
36 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 พ.ค. 2563 ]324
37 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล [ 1 พ.ค. 2563 ]254
38 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นที่ราชการออกให้ประชาชน [ 26 มี.ค. 2563 ]2833
39 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]248
40 สถิติการให้บริการประชาชน สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลป่าโมก [ 10 มิ.ย. 2562 ]206
 
|1หน้า 2|3