เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2561 ]138
2 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการบ้านมั่นคง ผิวทาง ค.ส.ล.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2561 ]154
3 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ม.ค. 2561 ]137
4 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุวผิวทางแอสฟัทล์คอนกรีต ซอยเนตร์สนั่นชิต 1 [ 29 ธ.ค. 2560 ]140
5 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการบ้านมั่นคง ผิวทาง ค.ส.ล. [ 29 ธ.ค. 2560 ]139
6 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณ์ [ 22 ธ.ค. 2560 ]132
7 เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมซอยป่าโมกราษฏร์บำรุง 4/2 [ 15 มิ.ย. 2560 ]140
8 เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเชื่อมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ [ 15 มิ.ย. 2560 ]136
9 เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางสาธารณะจากถนนป่าโมกราษฏร์บำรุงผ่านบ้านนายสมทรง โกมุทมาส ถึงถนนคันคลองส่งน้ำชลประทาน [ 15 มิ.ย. 2560 ]140
10 เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วัดแสนสุขถึงโรงแร่ [ 15 มิ.ย. 2560 ]134
 
|1|2หน้า 3|4|5|6