เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ [ 3 ก.ค. 2563 ]5
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลป่าโมก [ 26 พ.ค. 2563 ]17
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 พ.ค. 2563 ]17
4 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล [ 1 พ.ค. 2563 ]8
5 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นที่ราชการออกให้ประชาชน [ 26 มี.ค. 2563 ]35
6 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]8
7 สถิติการให้บริการประชาชน สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลป่าโมก [ 10 มิ.ย. 2562 ]122
8 สถิติการให้บริการ [ 5 มิ.ย. 2562 ]105
9 การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ [ 6 พ.ค. 2562 ]142
10 กำหนดการชำระภาษี และใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]146
 
หน้า 1|2