เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


         เทศบาลตำบลป่าโมก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ เทศบาลตำบลป่าโมก ในวันที่ ๑๒
         มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวกนกวรรณ   ชืนนิยม  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก  เป็น
         ประธานในงาน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท  ห้างร้าน และประชาชนชาวอำเภอป่าโมกได
         ร่วมบริจาคทรัพย์  สิ่งของ และอาหารเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก