เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานวันจัดตั้งเทศบาล


เทศบาลตำบลป่าโมก จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๕  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๓  ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง
เทศบาล ตามประกาศในราชกิจจนุเบกษา เล่มที่ ๕๗ หน้า ๕๔๐  ลงวันที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๔๘๓