เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
 


การแถลงนโยบายนายเทศมนตรีตำบลป่าโมก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564