เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 พ.ค. 2564 ]0
2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล [ 7 พ.ค. 2564 ]0
3 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวั [ 7 พ.ค. 2564 ]0
4 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]1
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]1
6 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]2
7 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ การย้าย [ 7 พ.ค. 2564 ]0
8 มาตรฐานการสอบคัดเลือกผู้บริหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]0
9 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร(สายบริหาร) [ 7 พ.ค. 2564 ]0
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ 7 พ.ค. 2564 ]1
 
หน้า 1|2