เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 1 เม.ย. 2564 ]34
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]33
3 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]41
4 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]41
5 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]42
6 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]46
7 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 2 พ.ย. 2561 ]39
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]46
9 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 พ.ย. 2561 ]40