เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
เรื่องอื่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 พ.ค. 2564 ]0
2 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]6
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]18
4 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]19
5 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต [ 2 พ.ย. 2561 ]16
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564 [ 12 มิ.ย. 2561 ]18
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 23 พ.ค. 2560 ]17
8 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องการประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 พ.ค. 2560 ]16