เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง [ 11 เม.ย. 2565 ]92
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร [ 11 เม.ย. 2565 ]103
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]96
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2565 ]108
5 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]195
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 พ.ค. 2564 ]197
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล [ 7 พ.ค. 2564 ]211
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวั [ 7 พ.ค. 2564 ]180
9 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]200
10 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ การย้าย [ 7 พ.ค. 2564 ]201
11 มาตรฐานการสอบคัดเลือกผู้บริหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]198
12 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร(สายบริหาร) [ 7 พ.ค. 2564 ]193
13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ 7 พ.ค. 2564 ]168
14 มาตรฐานหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน [ 7 พ.ค. 2564 ]197
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]186
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]189
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]180
18 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร [ 3 ก.ค. 2563 ]189
19 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 15 พ.ค. 2563 ]192
20 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัดฯ [ 1 พ.ค. 2563 ]169
 
หน้า 1|2