เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง [ 11 เม.ย. 2565 ]12
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร [ 11 เม.ย. 2565 ]14
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]19
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2565 ]28
5 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]106
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 พ.ค. 2564 ]111
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล [ 7 พ.ค. 2564 ]110
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวั [ 7 พ.ค. 2564 ]108
9 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]107
10 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ การย้าย [ 7 พ.ค. 2564 ]112
11 มาตรฐานการสอบคัดเลือกผู้บริหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]110
12 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร(สายบริหาร) [ 7 พ.ค. 2564 ]107
13 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ 7 พ.ค. 2564 ]104
14 มาตรฐานหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน [ 7 พ.ค. 2564 ]111
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]107
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]107
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]112
18 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร [ 3 ก.ค. 2563 ]106
19 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 15 พ.ค. 2563 ]100
20 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัดฯ [ 1 พ.ค. 2563 ]100
 
หน้า 1|2