เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ส.ค. 2564 ]188
2 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]186
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]180
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 พ.ค. 2564 ]185
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 พ.ค. 2564 ]183
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2564 ]1661
7 คู่มือและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการข้อร้องเรียน [ 1 เม.ย. 2564 ]200
8 แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/และร้องเรียนการุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]187
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 เม.ย. 2564 ]166
10 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2563 ]198