เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ส.ค. 2564 ]10
2 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]10
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]9
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 พ.ค. 2564 ]9
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 พ.ค. 2564 ]9
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2564 ]190
7 คู่มือและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการข้อร้องเรียน [ 1 เม.ย. 2564 ]10
8 แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/และร้องเรียนการุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]10
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 เม.ย. 2564 ]10
10 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2563 ]8